En historietime med Casablanca

På denne tiden på året blir en del undervisningstimer til en «twilight war» (skål for bloggens første Churchill-sitat); vi nærmer oss muntlig eksamen og burde jobbe intenst. Men på grunn av andre eksamner og eksamensforberedelser er klassen sjelden  samlet, så vi ikke kan gå gjennom nytt stoff. Det er fort gjort å gå for å «sette på en film». Det kan være svært relevant, men jeg tror det trenger en faglig overbygning for at elevene skal ha noe igjen for det. Ellers blir det for passivt.
Her er min plan for historietimen i dag: et enkelt undervisningsopplegg knyttet til
CASABLANCA
1. Vi ser de første par minuttene av filmen, fram til en mann blir skutt foran en propagandaplakat av Philippe Petain.
2. Elevene får utdelt ett av oppdragene og 15 minutter til å løse det:
  1. Tre ting alle bør vite om Humphrey Bogart (når og hvor han ble født er IKKE det viktigste!)
  2. Tre ting alle bør vite om Ingrid Bergman
  3. Tre ting alle bør vite om filmen Casablanca
  4. Et par ting alle bør vite om Frankrike under 2. verdenskrig
  5. Et par ting alle bør vite om Marokko under 2. verdenskrig
  6. Et par ting alle bør vite om Philippe Petain og Vichy-regimet
  7. Oversettelse av teksten på plakaten i filmen: Je tiens mes promesses, meme celles des autres. (Gis til elever som har fransk)

3. Raske presentasjoner av det de har funnet; en av hvert oppdrag + utfyllende av de andre som hadde samme. (Pass på at de får med filmens ranking på lister over tidenes beste filmer. Kan googles av meg hvis elevene ikke tar det opp).
4. Gjør oppmerksom på at filmen er fra 1942. Hva betyr det for oss hvis vi i dag skal bruke den som kilde? Kort diskusjon.
5. Vi ser filmen (begynner på nytt da en del ting i starten gir mer mening nå)

Fil:Casablanca, title.JPG

Reklamer